ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грiх Андрій Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 783579, 20.03.1998, Сокальським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Торгсервiс", Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2014, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. У звітному періоді працював приватним підприємцем, адреса: 80000, м.Сокаль, вул.Львівська,53,а.Загальний стаж роботи - 17 років.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грiх Ярослава Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 367449, 26.02.1997, Сокальським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** приватний підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2014, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Працює на громадських засадах.Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. На даний момент працює приватним підприємцем, адреса: 80000, м.Сокаль, вул.Львівська,53,а. Загальний стаж роботи - 41 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Загорський Юрій Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 267198, 23.10.1999, Червоноградським МВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ Торговий світ, керівник підрозділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2014, 3 роки
9) опис У звітному періоді - приватний підприємець, адреса: Львівська обл., м.Червоноград, вул.Набережна, 19. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальний стаж роботи 32 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Линенко Катерина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 559969, 28.08.1997, Сокальським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2014, 3 роки
9) опис Адреса: м.Сокаль, вул.Шептицького, 37/18.Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Працює на громадських засадах.Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальний стаж роботи 52 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іванова Лариса Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 591872, 04.12.1998, Сокальським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2014, 3 роки
9) опис Працює за адресою: м.Сокаль, вул.Героїв УПА 23/26. Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальний стаж роботи - 21 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коневич Мар'яна Ярославівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КС, 432487, 13.09.2005, Сокальським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Торгсервіс", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2008, до моменту припинення виконання обов"язків
9) опис Працює бухгалтером ПрАТ "Торгсервіс".Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальний стаж роботи - 19 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорГрiх Андрiй СтепановичКА, 783579, 20.03.1998, Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.513810.169827015138000
Голова Наглядової радиГрiх Ярослава ГригорiвнаКА, 367449, 26.02.1997, Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.2892057.2423894528920000
РевiзорЗагорський Юрiй ВiкторовичКВ, 267198, 23.10.1999, Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй обл.000000
Член Наглядової радиЛиненко Катерина МиколаївнаКА, 559969, 28.08.1997, Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.1500.29690036150000
Член Наглядової радиIванова Лариса СтепанiвнаКА, 591872, 04.12.1998, Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.512010.134198965120000
головний бухгалтерКоневич Мар'яна ЯрославiвнаКС, 432487, 13.09.2005, Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.420.083132142000
Усього 39370 77.92644788 39370 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.