ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 10.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3.5 X X
Усього зобов'язань X 14.2 X X
Опис Зобов"язання емiтента складаються з кредиторської заборгованостi за товари,роботи та послуги у сумi 1.7 тис.грн, за розрахунками зi страхування у сумi 0.5 тис.грн, за розрахунками з оплати працi у сумi 0.9 тис.грн та iнших поточних зобов"язань на суму 0.4 тис.грн. Поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом склали 10.7 тис.грн.