ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.10.199810/13/1/10Львiвське територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000079578Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.255052212630.5100
Розміщення цінних паперів було здійснено в процесі приватизації підприємства. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках не ведеться. Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про включення до лістингу не подавалися. Намiрiв щодо подання заяв на допуск до котування керiвництво товариства не має. У звітному періоді додаткової емісії не було.